อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ กกต.เชียงใหม่ จัดทำโครงการอบรมคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการอบรมคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการบรรยายโครงการอบรมคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการประจำอำเภอและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการเลือกตั้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ไม่กระทำผิดระเบียบกฎหมายเลือกตั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *