องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายมงคล สุกใส ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการในการรับสมัคร ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่สำหรับการรับสมัครวันแรก เริ่มตั้งแต่ เวลา 08.30 น. มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คน เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร และนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ส่วนการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 42 เขต จำนวน 110 คนทั้งนี้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครฯ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 301 – 304 หมายเลขโทรสาร 0 5399 8334 หรือ email : ect2563@chiangmaipao.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *